Finansminister Mikael Damberg.

Almedalen Finansminister Mikael Damberg ser inte några förutsättningar för att höja skattetrycket i Sverige. Det är inte rätt läge att höja skatterna när svenska hushåll har det tufft som det är. Det sade han vid ett seminarium anordnat av Swedbank i Visby på måndagen.

Han sade att det vi vet är att vi kommer att lägga tiotals miljarder kronor mer på försvaret, samtidigt som stora resurser behövs för den demografiska utvecklingen och klimatomställningen – ”det måste man ha med sig innan man lovar en massa saker”.

Mikael Damberg har tidigare talat om en beredskapsskatt för att finansiera de ökade satsningarna på försvaret, men har inte lyckats skapa någon majoritet i riksdagen för detta.

Han ville inte säga hur hög denna beredskapsskatt var tänkt att vara.

Finansministern talade återigen om vikten att inte hamna i en pris- och lönespiral och att det är därför de måste göra något för att kompensera vissa grupper.

En av 1990-talskrisens fördelar är att det förändrade regelverket lett till att vi haft reallöneökningar i många år, framhöll finansministern.

”Jag tror att parterna vill gärna ha kontroll över detta”, sade han med en passning till vd-ar om att inte ta ut höga bonusar eller löneökningar.

Han uppmanade också både företag och hushåll att passa på att investera för att minska sitt elberoende.

”Det är viktigt att nu också se om sitt eget hus”, sade Mikael Damberg.