”Dålig kunskap om tjänstepensionen”

Publicerad 2016-08-25 14:02

Om ingenjörer är representativa för svenska yrkesarbetande har vi dålig kunskap om tjänstepensionen, även om vi är intresserade och vill engagera oss. Det visar en kundundersökning som gjorts av försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners.

I huvudsak ingenjörer tillfrågades om sina kunskaper och sitt engagemang kring tjänstepensionen. Resultatet bland de 3 611 som svarade var tydligt – i stort sett alla vill engagera sig i sin tjänstepension, men de flesta svarar att de har låg kunskap, men att de skulle värdesätta att få hjälp. 

De som svarat är i huvudsak ingenjörer, de är födda mellan 1951 och 1978 och har tjänstepension ITP2 (förmånsbaserad). De har tidigare inte fått rådgivning genom sin arbetsgivare och har nu fått svara på frågor före första rådgivningen.

Sju frågor har ställts kring kunskap, engagemang och inställningen till rådgivning.

Resultatet säger att 77 procent känner engagemang när de får årsbeskedet om sin framtida pension men bara 12 procent känner att deras kunskap kring pension är bra. Dålig eller mycket dålig kunskap uppger 39 procent av de svarande att de har om sin pensionsförmån.

– Jag tycker det är glädjande att det är så många som förstår att de själva har ansvar för pensionen. Sedan är det å andra sidan tråkigt för företag som erbjuder tjänstepension att så få av medarbetarna känner att de har bra kunskap om tjänstepensionen som förmån. En tredje slutsats jag drar är att spararna vill ha rådgivning, något som behöver diskuteras i tider då parterna och andra väljer bort det i jakt på låga avgifter, säger Louise Hagsten, marknadschef på Söderberg & Partners.