DALA ENERGI: OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT STEG 1 KV

2022-05-13 08:18:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dala Energi, som noterades på First North i slutet av januari i år, redovisar ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (28).

"Resultatförbättringen beror delvis på höga elpriser, dels på att vi tillsammans med våra intressebolag utvecklar vår effektivitet och våra kunderbjudanden", skriver vd Bengt Östling i delårsrapporten.

Nettoomsättning uppgick till 93 miljoner kronor (88) och det operativa kassaflödet under kvartalet blev 30 miljoner kronor (23).Direkt-SE