Pension Under kommande helg ökar pengarna på pensionsspararnas konton. Då sker den årliga insättningen av den intjänade premiepensionsrätten på de enskilda spararnas konton. Totalt uppgår insättningen denna gång till 45,4 miljarder kr.

Totalt kommer då 585,4 miljarder kr att ha placerats på pensionsspararnas konton under året, eftersom det tidigare placerats en hel del andra pensionspengar vid olika tillfällen.

Med start redan på fredag kväll den 3 december sätts det in 45,4 miljarder kr på spararnas premiepensionskonton. Dessa pengar avser pensionsavsättningen för inkomståret 2020. Det motsvarar ett genomsnitt på 7 906 kr per sparare, medan den enskilde högst kan få 12 613 kr som maximal insättning för pensionsrätter till premiepensionen avseende hela 2020.

När det gäller inkomstpensionen handlar det om cirka 294 miljarder kr, samtidigt arbetsgivarna betalat cirka 246 miljarder kr i tjänstepensionspremier till sina anställda.

– Alla löntagare avstod förra året uppskattningsvis 585 miljarder kr i lön för att istället i framtiden få ut pengarna som pension. Det motsvarar pensionsavgifter på totalt 28 procent som löntagare i genomsnitt i dag betalar för sin framtida pension, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Premiepensionen är ett fonderat system, och insättningen bokförs och sparas för varje person, och pengarna placeras i fonder som spararen har valt, eller i det statligt förvaltade förvalet AP7 Såfa.

För pengarna som placeras på pensionsspararnas konton köps nya fondandelar enligt fondval med start på måndag den 6 december.

Den som vill kan när som helst ändra sitt fondval på pensionsmyndigheten.se. Fondbyten, eller ändringar av fondfördelning, som begärs efter torsdag den 2 december klockan 23.59 läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast onsdagen den 8 december.