Dags för husvagnar

Publicerad 2012-04-02 08:17

Aktier För det småländska husvagns- och husbilsbolaget Kabe ter sig framtiden tämligen ljus när de makroekonomiska förutsättningarna i Norden bedöms förbättras under nästa år.

Att bolaget samtidigt är välskött med låg skuldsättning utgör ytterligare argument till att Dagens Industri i måndagens upplaga rekommenderar sin läsarskara till köp av aktien.

Tidningen konstaterar att från 2000 till 2011 har bolaget fördubblat sin rörelsemarginal från knappt 5 procent till nästan 10 procent och även om inte nivån i sig är imponerande har avkastningen på eget kapital varit över 20 procent under tidsperioden, påpekar Dagens Industri.

Bland minusargumenten syns dock bolagets supercykliska natur då aktien föll närmast handlöst under finanskrisen 2008, vilket var lätt att förstå då den svenska husvagnsmarknaden krympte betänkligt under 2007-2009 resonerar tidningen.

Att aktien inte orkestrerades av domedagsstämning under förra årets makroekonomiska oroligheter tar dock tidningen som intäkt för att aktiemarknaden tror på Kabes betydande investeringar i en flexiblare produktion under senare tid.

Då 2013 som sagt bedöms bli ljusare i ett makroekonomiskt perspektiv med åtföljande ökad privatkonsumtion ser Kabe-aktien tämligen billig ut vid jämförelse med andra konsumtionsberoende bolag som Svedbergs, Nobia och Nibe avslutar Dagens industri sin köprekommendation.