Premiepensionen Nu är det dags för den årliga insättningen av intjänade pensionsrätter på pensionsspararnas konton. För premiepensionen sätts den här veckan totalt 43 miljarder kr in på kontona. För pengarna köps nya fondandelar till varje pensionssparare med start i morgon, onsdagen den 11 december.

I snitt blir insättningen 7 448 kr per premiepensionskonto, medan den maximala insättningen till ett konto är 11 824 kr för hela året.

– Insättningen till premiepensionens fondförsäkring och traditionella försäkring, som kan väljas i samband med pensioneringen, är i genomsnitt 7 448 kr per person, den högsta insättningen hittills. I samband med insättningen kan det vara ett bra tillfälle att se över sitt sparande, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorg.

Av totalt 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten som går till allmän pension, går dock bara 2,5 procentenheter till premiepensionen.

Självvalda fonder

Premiepensionen är ett fonderat system, vilket innebär att insättningen bokförs och sparas för varje person. Pengarna placeras i de fonder som spararen själv valt eller i statens förval AP7 Såfa.

Inkomstpensionen är däremot ett fördelningssystem. Dit går 16 procentenheter av de 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs per person men pengarna i ett fördelningssystem utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer.

I år bokförs en insättning till inkomstpension på 278 miljarder kronor. I genomsnitt handlar det om 47 245 kronor per person på 5 883 416 pensionssparares konton för inkomstpension. Beloppet har ökat jämfört med förra året då 267 miljarder kronor eller i snitt 45 940 kronor sattes in. Ökningen beror på att summan av alla löner i Sverige steg under 2018.

– Man kan säga att drygt var fjärde dags arbete är för vår pension. Sveriges löntagare har under 2018 avstått från drygt 530 miljarder kronor i lön för att istället i framtiden få ut pengarna som pension. Det hade behövts ett sparande motsvarande 28 procent av lönen om pensionsavsättningarna inte fanns, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.