Dags att tänka över tjänstebilen

Publicerad 2011-12-30 12:43

Ny teknik och nya skatteregler har förändrat bilmarknaden. Bilar går på bensin, diesel, gas och etanol – och några kan laddas med sladd. Går din företagsbil på rätt bränsle?

Tjänstebil

För fem år sedan dominerade ett bränsle. Bilar gick på bensin, punkt slut. Knappt några dieselbilar såldes, däremot var etanol på uppåtgående.
I dag är marknaden den motsatta. Mer än hälften av alla nya bilar går på diesel, men etanol är nästan utraderat. Bara var tredje ny bil går på bensin.

Orsakerna är tre.

  • Nya tjänstebilsregler.
  • Dieselmotorutveckling som har gått i raketfart.
  • Staten har sänkt bilskatten på dieselbilar.

Vad som är bäst för företaget – diesel, bensin, gas, etanol eller el – beror på hur långt bilen körs, miljösamvetet och transportbehovet.

De nya skattereglerna som gäller från och med årsskiftet och två år till, fram till 2014, har förenklat bilvalet. Med de nya reglerna försvinner nämligen skatterabatterna för etanolbilar och hybridbilar som inte kan laddas från elnätet. Därmed försvinner också de bilarna från många shoppinglistor. Utan skatterabatter är de för dyra för att kunna motiveras ekonomiskt.

Dieselbilen är oftast det mest ekonomiska valet. I alla fall om det är en bil i golfklassen eller större som efterfrågas och om man kör mer än 1 500 mil per år.

Dieselbilarna kostar nämligen normalt tre kronor mind-re per mil i bränsle jämfört med en bensinbil. Eftersom även begagnatköparna vill köra billigt är dieselbilarna eftertraktade på begagnatmarknaden med bra andrahandsvärden som följd. Du får alltså igen merpriset när bilen säljs begagnad.

Men dieselbilar är inte det enda rätta valet. Den som prioriterar bilens miljöegenskaper väljer gasbil eller elbil. Biogas är det renaste bränslet och kan produceras av avloppsvatten och sopor.

Nackdelen med gasbilar är att bilurvalet är litet, gaspumparna sällsynta i stora delar av landet och att gasbilarna kostar något mer än motsvarande dieselversion. Dessutom är bränslekostnaden högre än för dieselbilen. Räkna med 2 kr mer per mil.

Fördelen, förutom miljöprestanda, är att gasbilar får 40 pro-cents rabatt på förmånsvärdet. Det betyder i reda pengar upp till 16 000 kr lägre för-månsvärde och 8 000 kr lägre skatt för dig som förmånstagare. För företaget betyder lägre förmånsvärde att löneskatterna minskar. Skatterabatterna är viktiga och betyder att totalkostnaden även för företaget är i nivå med dieselbilkostnaden. Åtminstone i två år framåt. Längre än så gäller inte tjänstebilsreglerna. Osäkerheten om spelreglerna på sikt gör att gasbilsförsäljningen har stagnerat.

I stora delar av landet går gasbilar på en blandning av naturgas, ett fossilt bränsle, och biogas. Totalt sett består hälften av fordonsgasen i Sverige av naturgas.

Med den blandningen i tankarna är elbilar ett grönare alternativ, men åtskilligt dyrare. En mycket liten elbil som Mitsubishi i-MiEV kostar 363 000 kr. Även om köparna, både företag och privatpersoner, får 40 000 kr i rabatt i form av en supermiljöbilspremie går det inte att räkna hem en elbil. Bränslekostnaden är förvisso låg. Elförbrukningen kostar omkring två kronor per mil. Vintertid ökar kostnaden eftersom kupévärmen drar el. Men den totala milkostnaden för en minimal elbil i 3,5-metersklassen ligger i nivå med en lyxig Mercedes. Att kostnaden blir hög är lätt att räkna ut. Inköpspriset är 360 000 kr, livslängden på batteriet beräknar tillverkaren till 10 000 mil. När batteriet är slut, vid 10 000–14 000 mil, kommer förmodligen bilen att skrotas. Det ger en avskrivning på upp till 36 kr per mil. Det hjälper inte mycket att supermiljöbilspremien sockrar kalkylen.

Den som nöjer sig med en konventionell småbil minskar milkostnaden drastiskt, och kommer förmodligen också att tanka bensin. Detta eftersom småbilar sällan körs särskilt många mil per år, och dessutom är snåla även med bensinmotor.

Etanolbilar då? Är de aldrig det smarta valet? Jo, i alla fall om du vill ta hänsyn till miljön och gaspumpar inte finns på din hemort. Ekonomiskt är etanolbilarna att jämföra med bensinbilar. De kostar något mer i inköp och kräver oljebyte en gång per år. Den merkostnaden kan kvittas mot lägre bränslekostnad, som i oktober 2011 rör sig om knappt en krona per mil till etanolens fördel, jämfört med bensin.

Mikael Stjerna