Dags att reglera ETF:er

Publicerad 2012-03-19 08:42

ETF:er Ishares är marknadsledande globalt inom handeln handelns med börshandlade fonder (eller ETF: er som det kallas). Så att Geir Espeskog, som är Nordenchef på Ishares, talar sig varm för ETF: er är föga överraskande.

”ETF: er är generellt billigare än vanliga fonder och det finns en god likviditet i marknaden. De börshandlade fonderna är billiga för att de är passiva produkter, vilket i många fall visat sig löna sig. Generellt sätt har folk för mycket aktiva och för få passiva produkter”, säger Geir Espeskog.

Geir Espeskog menar också att ETF: er har gett även mindre investerare tillgång till ett stort urval av tillgångsklasser. Via börshandlade fonder kommer alla åt till exempel marknaderna för företagsobligationer och högavkastande obligationer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Men Ishares är inte nöjda med allt de ser omkring sig på marknaden för börshandlade fonder.

”Marknaden har växt kraftigt och då har finansiell ingenjörskonst gjort att många nya mer komplexa produkter dykt upp. Ishares vill se en mer genomlyst och förenklad marknad”, säger Geir Espeskog.

Geir Espeskog

Han menar inte att det är något fel i sig med komplexa produkter, men han är orolig för att många inte förstår vad de investerar i och vilka risker de tar. Om något skulle gå rejält fel skulle det skada hela marknaden – även de som inte tillhandahåller komplexa produkter.

Ishares har till exempel inte hävstångsprodukter, som har blivit populära i Sverige via Xact Fonder, i sitt sortiment.

Ishares menar att det borde hissas en varningsflagg för hävstångsprodukter som till exempel kan ge två procents uppgång när börsen stiger med en procent eller som på samma sätt dubblerar ett börsfall. Detta eftersom långt ifrån alla förstår hur avkastningen räknas ut om man ligger kvar med sitt fondinnehav längre än en dag. (Läs mer i bifogad artikel)

”Det behövs en klar europeisk standard och en märkning för ETF: er. Detta bör kunna lösas inom branschen, men vi välkomnar även reglering om det leder till mer transparens”, säger Geir Espeskog.

Ishares har listat fem reformpunkter som de anser skulle förbättra marknaden för EFT: er om de genomfördes.

  • En klar märkning av produkternas struktur och investeringsmål.
  • Löpande redogörelser för produkternas innehåll och exponeringar.
  • Klara bestämmelser gällande motparter och säkerheter.
  • En klar kostnadsredovisning.
  • All handel ska rapporteras.

Ishares menar även att vokabulären när det gäller börshandlade fonder måste bli klarare. I dag finns det många produkter som faller under kategorin börshandlade fonder som inte borde göra det. Samlingsnamnet ETP: er (Börshandlade produkter) borde användas mer menar man.

Produkter som baseras på en enskild råvara är till exempel inte så pass diversifierade att de borde kallas för en fond.

 


 

Vill du veta mer om ETF:er och få tips och råd? På onsdag 21 mars kl 15.00 kan du chatta med Stephan Agerman, analytiker på Etfsverige.se på www.privataaffarer.se.