Aktie Electrolux räknar med att börsnotering av aktierna i affärsområdet Electrolux Professional äger rum i mars 2020, enligt en kallelse till den extrastämma som ska besluta om villkoren i avknoppningen.

Electrolux har tidigare uppgett att noteringen av Professional bedömdes ske under det första kvartalet 2020.

Värdet på utdelningen av aktierna i Professional bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen. Electrolux uppskattar det bokförda värdet till 7.749 miljoner kronor. Per den 31 december 2018 uppgick Electrolux fria egna kapital till 22.079 miljoner kronor.

Ytterligare information om utdelningen och om Electrolux Professionals verksamhet kommer att publiceras den 31 januari 2020.