Insiders Det kan löna sig att ta rygg på börsens insiders. Men det krävs vissa förutsättningar för att det ska bli en lyckad affär.

Som bekant måste personer som sitter i ledningen eller styrelsen för ett noterat bolag följa vissa regler. Dessutom ska aktiehandeln rapporteras till Finansinspektionen som i sin tur publicerar informationen i det offentliga insynsregistret.

Med andra ord går det att enkelt följa insynspersonernas handel och det är något som kan vara intressant för investerare. Tanken är att insynspersoner har bättre kunskap om bolaget än gemene man. Dessutom kan det vara så att de arbetar hårdare om de har egna innehav i bolaget.

Men frågan är om strategin fungerar. Swedbank genomförde för några år sedan en analys av insynsaffärer. Slutsatsen var att det kunde vara lönsamt att ta rygg på börsens insiders, men bara under vissa förutsättningar, rapporterar Swedbanks placeringssajt Aktiellt.

”Statistiskt sett visade sig vd:ar göra bäst affärer, följt av personer i koncernledningar och styrelser. Vidare visade sig signalvärdet vid köp vara betydligt starkare än vid försäljning, men det fick inte röra sig om affärer som berodde på incitamentsprogram”, skriver Aktiellt.

Analysen visade också att köpen var bättre i mindre börsbolag, om det handlade om mycket pengar och om köp gjordes vid flera tillfällen.

– Som alltid när det kommer till investeringar gäller det inte att fatta beslut på enbart enstaka pusselbitar. Men signalen från insynsköp kan stärka vyn kring en investering man redan har, eller så kanske man får upp ögonen för en investering man inte har, säger Robert Oldstrand, aktiestrateg på Swedbank, till Aktiellt.

– Samma sak eller det omvända gäller såklart, när det kommer till försäljningar, även om signalvärdet inte är lika starkt. Investerare brukar se det som att det finns bara en anledning till varför man köper, men det kan finnas flertalet anledningar till varför man säljer, säger Robert Oldstrand.