Elpriset I slutet av februari väntas elprisstödet till hushåll i södra och mellersta Sverige börja betalas ut. Men det kan dröja en bit in i mars innan alla pengar betalats ut.

Det är Försäkringskassan som fått uppdraget att betala ut pengarna. Men det är inte ett lätt uppdrag och myndigheten har fått bygga nya system för att hantera utbetalningarna. Men från den 6 februari kan elnätsbolagen börja mata in uppgifter om förbrukning, rapporterar TT. Detta ska vara klart den 17 februari varefter Försäkringskassan beslutar om hur mycket som ska betalas ut. Först därefter kan utbetalningarna komma igång.

– Det är slutet av februari vi pratar om, säger Försäkringskassans IT-chef Peter Haglind till TT.

Enligt Haglind handlar det om dagar eller veckor från det att utbetalningarna börjar tills alla fått pengarna. För vissa kan det med andra ord innebära att pengarna kommer först i mars.

Elprisstödet omfattar alla hushåll i elområde SE3 och SE4 och baseras på den totala förbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022.

I SE4, alltså den allra sydligaste delen av landet, är stödet 79 öre per kWh medan kunder i SE3 får 50 öre per kilowattimme i stöd.

Regeringen har också föreslagit ytterligare ett elprisstöd som gäller hela landet och baseras på förbrukningen under november och december i fjol. När detta elprisstöd kan betalas ut är oklart.