Aktie Nasdaq Stockholm har godkänt, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls vid första dag för handel, SBB-avknoppningen Neobos ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North. Det framgår av ett pressmeddelande.

Första dag för handel på Nasdaq First North har fastställts till den 10 februari.

Neobo ger också vissa finansiella detaljer. Värdet på bolagets fastighetsbestånd sjönk under det fjärde kvartalet från 15,8 miljarder till 15,3 miljarder kronor.

Bolaget har även ingått nya kreditavtal om 7,4 miljarder kronor, där 80 procent är räntesäkrat.

De nya kreditavtalen innebär att Neobo per dagens datum har en genomsnittlig kapitalbindningstid om 4,1 år, en genomsnittlig räntebindning på 1,7 år och en genomsnittlig ränta om 2,5 procent.

Neobo kommer genom noteringen att bli ett av de största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige, baserat på marknadsvärdet av fastigheterna, skriver bolaget.