Den första handelsdagen för Ctek, som är en leverantör av premiumbatteriladdare, förväntas bli den 24 september. Det framgår av ett pressmeddelande, där prospektet också offentliggörs.

Anmälningsperioden förväntas pågå under perioden 14-23 september.

Bolaget omsatte under helåret 2020 drygt 706 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 143 miljoner kronor. För helåret 2019 var nettoomsättningen 635 miljoner kronor och rörelseresultatet 68,3 miljoner kronor.

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30 procent av årets resultat, vilket för helåret 2020 uppgick till 82 miljoner kronor. För helåret 2019 var resultatet 33 miljoner kronor.

Ctek skriver att bolaget under 2021 har upplevt en komponentbrist. Om bristen kvarstår eller blir värre framöver kan Cteks intäkter påverkas negativt.

Genom nyemissionen kommer Ctek att tillföras 300 miljoner kronor, där de likvida medlen ska användas för att minska bolagets skuldsättning.

Latour kommer efter erbjudandet att äga 31 procent av kapitalet och rösterna.