SPAC Första beräknade handelsdag för uppköpsskalbolaget ACQ Bure på Nasdaq Stockholm är den 25 mars.

Det framgår av prospektet som offentliggjordes på måndagen avseende erbjudandet som riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige väntas pågå mellan den 16 och 23 mars medan institutionella investerare väntas ha ytterligare en dag på sig.

SPAC har varit en både het och omdiskuterad noteringsform internationellt på senare tid.

Förra tisdagen meddelades att investmentbolaget Bure har etablerat ACQ Bure. Avsikten är att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och i samband med det ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag.

Då meddelades även att Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ, vilket motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i SPAC-bolaget efter erbjudandet. Sammantaget finns teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure på totalt cirka 60 procent av erbjudandet.

Utöver Bures förväntade ägarandel på 20,0 procent väntas AMF Pensionsförsäkring äga 10,9 procent, Fjärde AP-fonden 10,0 procent och AMF Fonder 8,6 procent.

Initialt blir ACQ ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av ACQ kommer det förvärvade bolaget därmed utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten.

”Skälet och bakgrunden är att Bure ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Tillsammans med ACQ kan det onoterade bolaget därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet med starka, kunniga och långsiktiga ägare. Initiativet till ACQ har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021”, skrev Bure då.

Bure har i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier efter fem år och senast inom tio år från utfärdandet.