Aktie Nasdaq Stockholm har godkänt Ica Gruppens ansökan om avnotering och beslutat att sista dagen för handel med Ica Gruppens aktie på Nasdaq Stockholm blir den 13 januari 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter att Murgröna uppnått mer än 90 procent av aktier i Ica och påkallat tvångsinlösen ansökte Ica Gruppen den 23 december om att aktien skulle avnoteras.