Notering CTEK:s aktie tokrusade när batteriladdarbolaget debuterade på  Stockholmsbörsen på fredagen. 

Som mest handlades aktien för 175 kronor i den inledande handeln vilket motsvarar en uppgång på 154 procent jämfört med teckningskursen på 69 kronor. Kursen föll dock snabbt tillbaka och fyra minuter efter börsöppning handlades aktien för 133 kronor eller 93 procent över teckningskursen. 

Inför noteringen gjorde bolaget dels en nyemission om 300 miljoner kronor och ett erbjudande av befintliga aktier. Teckningskursen var 69 kronor vilket värderade bolaget till cirka 3,4 miljarder kronor.

Huvudägare innan erbjudandet var Altor. Inför erbjudandet hade Latour erbjudit sig att köpa motsvarande cirka 30 procent av CTEK:s aktier. Att Latour går in som storägare är något som flera analytiker i affärspressen lyft fram som ett gott tecken och ett flertal rekommendationer att teckna delats ut.

Enligt bolaget blev erbjudandet kraftigt övertecknat och bolaget kommer att tillföra bolaget 13.000 nya aktieägare.