CTEK: SPÅR OMS 4 KV I LINJE MED 3 KV, LÄGRE MARGINALER

2022-11-02 08:11:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Batteriladdningsleverantören Ctek bedömer att det fjärde kvartalets nettoomsättning kommer att vara i linje med årets tredje kvartal, men med något lägre marginaler givet en förändrad produktmix.

Det skriver bolaget i sin rapport för det tredje kvartalet.

Batteriladdleverantören redovisade ett rörelseresultat på 9,1 miljoner kronor (-2,5) för det tredje kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 221 miljoner kronor (209). Försäljningstillväxten organiskt var -2 procent.

Den långsiktiga tillväxtpotentialen anses fortfarande vara god.

Inom Cteks affärssegment "Aftermarket" har bolaget sett en negativ omsättningsutveckling de senaste kvartalen.

"Detta beror på det utmanande omvärldsläget som medfört ett generellt sett sämre marknadsklimat, som förväntas bestå åtminstone året ut", skriver vd Jon Lind i rapporten.Direkt-SE