Fed Marknaden har på sistone börjat prisa in räntesänkningar från Federal Reserve under 2023, men det är osannolikt enligt Credit Suisse. "Räntesänkningar är osannolika 2023", skriver de i ett marknadsbrev.

De konstaterar att inflationen i USA sannolikt har toppat, vilket gör att Federal Reserve inte behöver vara fullt så aggressiva med räntehöjningar. Men inflationen väntas ändå hålla sig kvar på höga nivåer.

”Att verkligen få inflationen till målet kommer att bli svårt. Inflationen ligger kvar över 3 procent hela 2023, enligt vår prognos. En stram arbetsmarknad och bostadsmarknad bör hålla uppe tjänsteinflationen de närmaste åren”, skriver de.

Detta gör att räntesänkningar redan 2023 är osannolika, snarare ser Credit Suisse uppåtrisker mot sin prognos att räntehöjningarna avslutas med en 25-punktershöjning i början av 2023.

”Möjligheten att vi har gått över till en strukturellt högre och mer volatil inflationsregim pekar också på ytterligare uppsida för styrräntorna 2023. Skulle inflationen lägga sig runt 3-4 procent skulle räntebanan sannolikt justeras högre och längre ut: fler höjningar 2023 mot en högre slutränta”, skriver de.