Analys Credit Suisse sänker riktkursen för Telia till 28,70 kr från 29,50 kr. Rekommendationen underperform upprepas.

Det framgår av en analys från den schweiziska banken som spår en nolltillväxt för Telias ebitda-resultat mellan 2020 och 2023, drivet av en svag tillväxt för mobilverksamheten och strukturella motvindar för det fasta nätet.

Nordiska telekombolag klarade de pandemirelaterade nedstängningarna relativt bra, men förväntas även se en eftersläpande relativ återhämtning, enligt Credit Suisse som föredrar mer tillväxtorienterade bolag inom sektorn.

Telias skuldsättning pekas också ut som hög. Credit Suisse, som justerar för bolagets hybridobligationer, menar att belåningsgraden ligger på 3,3 gånger ebitda-resultatet, vilket är i toppskiktet av sektorn.

Vidare förväntas det fria kassaflödet kunna täcka utdelningarna, men vid en svacka finns det små marginaler för att skydda mot nedsidesriskerna.

På onsdagsförmiddagen var aktien marginellt ned och kostade 38,29 kr.