Sektor Inför starten på de nordiska bankernas rapportsäsong räknar Credit Suisse med att deras räntenetton kommer att drivas uppåt med hjälp av volymtillväxt och bättre inlåningsmarginaler, medan svagare bolånemarginaler väntas begränsa ökningen då bankerna antas ha haft svårt att ändra priserna i samma takt som marknadsräntorna ändrats. Det framgår av en analys.

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.