Fonder I UBS framtvingade räddningsköp av Credit Suisse skrevs värdet på den krisande bankens så kallade AT1-obligationer ned till noll – en manöver som innebar att nära 180 miljarder kronor gick upp i rök på obligationsmarknaden. Bland de största obligationsägarna finns en Nordeafond. 

Räddningen av Credit Suisse stod bankens aktieägare dyrt, men de klarade sig ändå betydligt bättre än obligationsägarna. När UBS under helgen köpte den krisdrabbade banken skrevs värdet på Credit Suisse så kallade AT1-obligationer ned till noll.

Ägarna av obligationerna blev alltså helt utplånade i förvärvsuppgörelsen mellan UBS, Credit Suisse och de schweiziska myndigheterna. Det fick marknaden att sparka bakut eftersom obligationsägarna normalt prioriteras högre än aktieägarna när ett företag går omkull. 

Obligationstypen AT1 kallas även ”Contingent Convertible Bonds,” eller ”Cocos”. Det är en riskfylld investering eftersom om banken hamnar i problem kan obligationerna omvandlas till aktier eller värdet på dem skrivas ned till noll. Räntan är därför vanligtvis högre jämfört med andra typer av obligationer. 

Totalt hade banken gett ut sådana obligationer till ett värde av 16 miljarder schweizerfranc, motsvarande drygt 178 miljarder kronor enligt onsdagens växelkurs, vilket innebär att många räntefonder förlorat stora belopp på sina investeringar. 

Den amerikanska finanskanalen CNBC har analyserat vilka räntefonder som ägde Credit Suisses AT1-obligationer och sammanställt de 20 fonder med störst exponering (se tabell längre ned). 

På listan finns bland annat Nordeafonden ”European High Yield” som totalt förvaltar drygt 3 miljarder euro, omkring 33,3 miljarder kronor. Fonden ägde AT1-obligationer från Credit Suisse med ett nominellt värde på 81,5 miljoner dollar, nära 842 miljoner kronor, enligt CNBC.

Nominella värdet är den summa pengar som låntagaren ska betala obligationsägaren på förfallodagen. 

I fondens senast tillgängliga månadsrapport, för februari, listas inte någon investering kopplad till Credit Suisse bland de 15 största innehaven. Det femtonde största innehavet hade då en portföljvikt på drygt 1 procent. Fonden anger inte några marknadsvärden på innehaven. 

Privata Affärer har varit i kontakt med Nordeas pressavdelning om ”European High Yield”-fondens innehav i Credit Suisse och hur förvaltarna resonerat kring investeringen. 

”Nordeas exponering mot Credit Suisse är mycket begränsad”, återkommer bankens presskommunikatör David Henriksson i en kommentar. 

Nordeafonden har backat 4 procent den senaste månaden och 0,6 procent sedan årsskiftet. På ett år har värdet på fondandelarna sjunkit med drygt 7 procent. 

I kronor och ören hade en av ränteförvaltaren Pimcos fonder, ”Income Fund”, det största innehavet av AT1-obligationer utgivna av Credit Suisse.

Det nominella värdet på obligationsinnehavet uppgick till drygt 243 miljoner dollar, eller omkring 2,5 miljarder kronor. Två andra Pimco-fonder ägde också den här typen av Credit Suisse-obligationer med ett nominellt värde på över 100 miljoner dollar, det vill säga över en miljard kronor. 

CNBC skriver att fondernas innehav är en uppskattning baserat på ägardata från analystjänsten Refinitiv. Uppgifterna inhämtades den 21 mars, enligt finanskanalen. 

Tabell: De 20 räntefonder som gjort störst investeringar i AT1-obligationer utgivna av Credit Suisse. Storleken på innehaven är en uppskattning av CNBC baserat på analystjänsten Refinitivs ägardata per 21 mars. Källa: Refinitiv, CNBC

Fond Nominellt värde på innehavet, miljoner dollar
Pimco Income Fund 243,1
First Trust Preferred Securities and Income ETF 238,5
Nuveen Preferred Securities Fund 210,8
Vanguard High-Yield Corporate Fund 185,6
Pimco GIS Capital Securities Fund 169,8
Pimco GIS Income Fund 138,9
Invesco AT1 Capital Bond ETF 125,5
Algebris Financial Credit Fund 121,7
Principal Preferred Securities Fund 119,1
AllianceBernstein American Income 105,5
Muzinich Enhancedyield Short-Term 87,5
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund 81,5
Nuveen Preferred Securities Income Fund 80,4
AllianceBernstein Global High Yield 77,1
Vontobel Fund TwentyFour Glob Unc Bd AHI 76,3
GAM Star Credit Opportunities 70,4
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 68,6
Western Asset Core Plus Bond Fund 61
Protective Life Insurance Co. 58
Nuveen Preferred Income & Opportunities Fund 51,6