Bankfrossan Den schweiziska storbanken Credit Suisse kommer att utnyttja en option att låna upp till 50 miljarder schweizerfranc från Schweiz centralbank i ett försök att dämpa oron kring likviditeten. Credit Suisse kommer även att återköpa vissa utestående obligationer för upp till cirka 3 miljarder schweizerfranc eftersom marknadsförhållandena för att göra det är gynnsamma.

Credit Suisse beskriver det som beslutsamma åtgärder för att i förebyggande syfte stärka likviditeten.

”Dessa åtgärder visar beslutsamhet för att stärka Credit Suisse när vi fortsätter vår strategiska transformation för att leverera värde till våra klienter och andra intressenter. Vi tackar Schweiz centralbank och finansregleringsmyndigheten Finma samtidigt som vi genomför vår strategiska transformation”, skriver Credit Suisse vd Ulrich Koerner.

Som en globalt systemviktig bank är Credit Suisse föremål för höga krav när det gäller kapital, upplåning, likviditet och hävstänger, uppger banken.

Vid årsskiftet hade Credit Suisse en kärnprimärkapitalrelation på 14,1 procent och en genomsnittlig likviditetstäckningsgrad på 144 procent, vilket fram till tisdagen den 14 mars hade förbättrats till cirka 150 procent, framhåller Credit Suisse i pressmeddelandet.

Användningen av 39 miljarder euro av lånefaciliteten för säkerställda lån hos centralbanken kommer ytterligare stärka likviditetstäckningsgraden med omedelbar effekt, heter det från affärsbankens sida.

”Credit Suisse är konservativt positionerade gentemot ränterisker”, skriver banken vidare och uppger att volymen långa räntepapper (duration fixed income) dels inte är materiell i förhållande till den övergripande portföljen av höglikvida tillgångar, samt dels är helt säkrad mot ränterörelser.

”Vidare är låneboken högt säkerställd vid nästan 90 procent, med mer än 60 procent i Schweiz och en genomsnittlig avsättningsnivå för kreditförluster vid 8 baspunkter inom förmögenhetsförvaltning och den schweiziska bankverksamheten”, heter det.

Inom investmentbankverksamheten uppger sig Credit Suisse ha realiserat 70 procent av den sedan tidigare målsatta tillgångsminskningen inom Securitized Products Group.

”Banken har även accelererat sin kostnadstransformation och utvecklas väl i linje med planen att leverera kostnadsbesparingar på cirka 2,5 miljarder schweizerfranc vid år 2025, inklusive cirka 1,2 miljarder schweizerfranc under 2023”, uppger Credit Suisse.

Aktien stängde på -24 procent på onsdagen. Press kom från att storägaren Saudi National Bank uppgav att den inte tänker tillskjuta mer kapital.

Under onsdagskvällen uppgav schweiziska bankregleringsmyndigheten Finma och Schweiz centralbank SNB att Credit Suisse möter kraven som ställs på systemviktiga banker.

Den schweiziska bankregleringsmyndigheten Finma och Schweiz centralbank SNB menar att bankproblemen i USA inte poserar någon direkt spridningsrisk för de schweiziska finansmarknaderna. De strikta kapital- och likviditetskraven för schweiziska finansiella institutioner försäkrar om deras stabilitet.

Credit Suisse möter kraven som ställs på systemviktiga banker, enligt ett pressmeddelande från de två myndigheterna.

Credit Suisse-aktien stängde på -24 procent på onsdagen, det hastiga tappet inleddes när storägaren storägaren Saudi National Bank uppgav att den inte tänker tillskjuta mer kapital.