Analys Credit Suisse tror att Ericsson kommer att gynnas av att 5G visar sig kunna bli en längre, bättre och mer lönsam uppgraderingscykel.

Det, tillsammans med Ericssons solida position inom radio och positiva valutaeffekter, har lett till att Credit Suisse har höjt sina estimat för Ericsson för 2020.

”Vi tror att Ericsson kan väsentligt överträffa sina mål och konsensus för 2020”, skriver Credit Suisse i en analys där banken uppgraderar Ericssonaktien till outperform (neutral) och höjer riktkursen till 107 kr (90).

Bankens estimat för Ericssons försäljning och rörelseresultat 2020 ligger 3 respektive 15 procent över konsensusestimatet i marknaden, och 7 respektive 19 procent högre än mittpunkten på Ericssons egna mål, enligt analysen.

”Försäljningstillväxten kan överraska positivt”, menar Credit Suisse och hänvisar till pågående 5G-utbyggnader i USA och Korea som kommer att följas av Kina och Japan.

Trots att banken tror att Ericssons problemsegment Digital Services får kämpa för att nå målen för 2020, räknar Credit Suisse med att Ericssons totala försäljning kan stiga till 230 miljarder kr 2020, och därmed överstiga Ericssons egna försäljningsmål på 210-220 miljarder kr.

Credit Suisse tror vidare att Ericsson behöver höja sitt egna försäljningsmål till 221-232 miljarder kr med tanke på valutakursförändringar.

Samtidigt räknar banken med att Ericssons bruttomarginal fortsätta förbättras och närma sig 40 procent 2020, jämfört med 38,5 procent första kvartalet i år, och att rörelsemarginalen kan stiga till 10 procent 2019 och till 13 procent 2020.

Det kan ställas mot Ericssons egna mål om en rörelsemarginal, exklusive omstruktureringskostnader, på minst 10 procent år 2020 och på mer än 12 procent senast år 2022.

Vid 9.30-tiden hade Ericssonaktien stigit med 1,8 procent till 95,26 kr och Nokia hade gått upp 1,7 procent.

 

Graf över Ericssons kursutveckling hittills i år:

image

Källa: Infront