Aktie Spac-bolaget Creaspac fortsätter att aktivt söka och utvärdera investeringsmöjligheter.

”Målet för detta arbete är att hitta ett onoterat bolag med ett marknadsvärde i spannet 2-5 miljarder kronor i syfte att genom förvärv notera detta bolag”, skriver vd John Hedberg i bolagets delårsrapport.

Bolaget letar inte aktivt inom någon särskild industri utan utgår från ett antal situationer eller teman. Exempel på branscher där bolag som rymmer inom dessa kan förväntas finnas är finansiella tjänster, ekosystemet kring e-handel, SaaS-och mjukvarubolag samt Industrial consumer goods.