Aktie Creades har under det tredje kvartalet avyttrat aktier i Stillfront och Addnode för netto totalt 520 miljoner kronor. Det framgår av Creades rapport för det tredje kvartalet.

Nettoavyttringen i Stillfront uppgår till 359 miljoner kronor under kvartalet och i Addnode är den 161 miljoner kronor.

Inga stora nettoförvärv har genomförts under kvartalet, uppger Creades.

Midsona, Stillfront och Addnode är de tre största innehaven i Creades Aktiva förvaltning, inom ramen för bolagets kapitalförsäkring i Avanza. Dessa tre innehav hade ett sammantaget värde om 782 miljoner kronor vid utgången av det tredje kvartalet, vilket motsvarade 46 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.

Creades vill inte säga hur många aktier de ägde innan respektive efter minskningen i Stillfront under det tredje kvartalet.

Innehavet ligger som nämnts ovan i en kapitalförsäkring i Avanza. Information i ägardatatjänsten Holdings visar att Avanza Pensions totala innehav, något som innefattar även andra aktörers ägande, i Stillfront minskade med cirka 319.000 aktier under det tredje kvartalet, eller från 2,6 till 1,7 procent av antalet aktier i gamingbolaget. Minskningen i Avanza Pension stämmer värdemässigt väl överens med försäljningssumman som Creades anger.

Vd John Hedberg framhåller i rapporten att substansvärdet per aktie har till och med årets tredje kvartal ökat med 47 procent och att bolaget därmed ligger med ”mycket god marginal” över såväl sitt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent som sitt relativa mål då Stockholmsbörsen ökade med 8 procent under samma period.

”Den noterade delen av portföljen utvecklades starkt under kvartalet med en avkastning om 29 procent, drivet av en mycket god utveckling (+33 procent) i vårt enskilt största innehav Avanza men även av en likaledes stark period för vår Aktiva förvaltning vars innehav sammantaget ökade med 25 procent under kvartalet. Även den onoterade delen av portföljen bidrog med en ökning om 7 procent för kvartalet som en följd av ökade värden för Apotea och Inet”, skriver han.

Creades strategi för att hantera marknadsrisken är att välja bolag med strukturella förutsättningar för tillväxt samtidigt som bolaget bibehåller flexibilitet och torrt krut för att kunna tillvarata möjligheter när de uppstår.

”Under kvartalet har vi ökat denna flexibilitet genom att bland annat minska en del större innehav inom den Aktiva förvaltningen och därmed stärkt vår kassa med 493 miljoner kronor”, skriver John Hedberg.

Börsen
Goldman Sachs: Så mycket ska S&P 500 stiga
Börsen
Uppåt på börsen
Aktier
Aktierna som stigit mest i rallyt
Foto: Janerik Henriksson/TT
Fonder
Svenska fonder fortsätter lämna Evolution
Foto: AP/TT
Wall Street
Uppåt på Wall StreetÅterhämtning på Nasdaq
Foto: Shutterstock
Skatt
Dags skicka in kvarskatten"Chockränta" och kronofogden väntar dem som inte betalar
Konjunktur
Riksbanken: Fortsatt risk för finansiell instabilitet"Kan krävas ytterligare stödåtgärder"
Obligationsköp
"Tveksamheter kring Riksbankens obligationsköp""Långsiktiga oroande konsekvenser"
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Index
Svenska aktierna som inkluderas i MSCI:s index
Aktie
Aktivistfond går in i SampoVill att bolaget säljer hela innehavet i Nordea
Foto: istockphoto
Placera
Ålandsbanken överviktar USA- och nordiska aktier"Tror på positivt utfall för tillväxtaktier"
Sektor
FI: Bankutdelningar kan vara okej nästa år
Aktie
Sampo sålde storpost i Nordea
Foto: istockphoto
Sektor
Många tech-chefer i Bidens omställningsteamTech-bolagen siktar på att jobba nära nya administrationen
Rapport
Stillfronts vinst strax över förväntan
Foto: istockphoto
Bostad
SEB: Större motståndskraft än väntat på bomarknaden
Bolån
Så rörde sig snitträntorna i oktober
Insiders
Insiders som handlat aktier
Analys
Arctic: Därför köpstämplar vi Lundin Energy
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Aktie
Peutinger löser in resterande aktier i Engelska Skolan
Aktie
EU: Amazon misstänks för konkurrensbrott
Analys
SEB: Instalco för högt värderadSänker till sälj
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Nordea: Utebliven höjning av kortsiktiga mål en besvikelseEricssonaktien faller på börsen