CORTUS ENERGY: RESULTAT -19,7 MLN KR 4 KV

2021-02-16 08:41:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cortus Energy redovisar för det fjärde kvartalet 2020 ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar på -15,4 miljoner kronor (-11,7) och efter av- och nedskrivningar på -16,6 miljoner kronor (-18,8).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,7 miljoner kronor (-19,0) motsvarande ett resultat per aktie om -0:02 kronor (-0:02).

Höganäs AB fick i början på februari en första provleverans av syngas från Cortus anläggning för förnybar energi i Höganäs. Testresultatet är en viktig del i de förberedelser som görs inför kommande mer omfattande leveranser efter den ombyggnad av Cortus anläggning som startar den 8 februari och följer plan, skriver bolaget i bokslutskommunikén.

Cortus räknar med att starta nya projekt under 2021 och har inlett samtal för start av ingenjörsarbete samt leveranser av anläggningar i Europa. I Mariposa, Kalifornien, har Cortus beslutat att avvakta utvecklingen av covid-19 och genomförandet av milstolpe 3, MS3, innan några ytterligare aktiviteter startas.

Vidare fortsätter samtalen med det franska energibolaget Engie om en vätgasanläggning i Frankrike.

"Vi kommer att vara förberedda när orderingången startar upp", skriver vd Håkan Sigfridsson i rapporten.Direkt-SE