CORTUS ENERGY: NETTORESULTATET VAR -19 MLN KR 2 KV (-16,8)

2021-08-27 08:37:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cleantech-bolaget Cortus Energy redovisar ett nettoresultat på -19,0 miljoner kronor (-16,8) i det andra kvartalet 2021.

Omsättningen var 0 miljoner kronor (0,7).

Under periodens upptogs ett kortfristigt lån om 10 miljoner kronor från en extern långivare.

"Under provdrift mot MS3 i juli nåddes ej planerad brännarkapacitet varför vi beslutade att genomföra det årliga underhållstopp som anläggningen behöver men som vi planerat att genomföra efter MS3. Underhållstoppet innebar service och underhåll på allt från inmatningsficka till syngaskompressorer. Utöver det schemalagda arbetet fanns en åtgärdslista med justeringar och förbättringar som också kunnat genomföras när anläggningen stått stilla", skriver vd Håkan Sigfridsson i vd-ordet.

Under genomgång och revision av brännarna på förgasaren upptäcktes fel som krävde åtgärder, heter det. Tillsammans med Kanthal, som levererat brännarna, gjordes en omkonstruktion, specialmaterial för höga temperaturer levererades och nya delar tillverkades samt installerades.

"Vi ser fram emot ett lyckat resultat av förbättringsåtgärderna och planerar start av MS3 under första halvan av september", skriver vd:n.Direkt-SE