CORTUS ENERGY: NETTORESULTATET -23,8 MLN KR 1 KV

2021-04-27 08:14:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cleantech-bolaget Cortus Energy redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -23,8 miljoner kronor (-22,2).

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet förbättrades marginellt till -21,2 miljoner kronor (-21,4).

En lyckad introduktion av Milstolpe 3 i Höganäs är viktigt för fortsatta förhandlingar med olika intressenter, framhåller Cortus Energys vd Håkan Sigfridsson.

Arbetet med att modifiera pyrolysgassystemet för att eliminera partikeluppbyggnad i rörsystemet är nu färdigställt och förberedelserna för Milstolpe 3 (MS3) är nu i sitt slutskede, uppger han.

"Vi räknar med att påbörja nya projekt under 2021 och har inlett samtal för start av förprojektering av nya anläggningar i Europa", säger Cortus Energy-chefen.

"Samarbetet fortsätter med ett Irlandsbaserat konsortium att förbereda för start av 2st projekt om sammanlagt 100 megawatt med placering i Frankrike och Irland för produktion av SNG och CHP. Nya kontakter är tagna med det franska bolaget Engie som ger goda förhoppningar att komma vidare i affärsdiskussioner om nya anläggningar i Frankrike", fortsätter han.Direkt-SE