CORTUS ENERGY: FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS PÅ CA 64,8 MLN KR

2021-06-18 08:30:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cortus Energy ska göra en till 70 procent garanterad företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 64,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För varje 1 aktie erhålls 1 uniträtt. 54 uniträtter ger rätt att teckna en 1 unit. 1 unit består av 6 nyemitterade aktier, 3 teckningsoptioner av serie TO1 och 2 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen är 2:40 kronor per unit, motsvarande 0:40 kronor per aktie.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 30 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.Direkt-SE