Rapport Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ett resultat efter skatt på -0,3 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (-5,6), varav 1,9 miljoner kr är en IFRS-relaterad justering av kvittningsemission. Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,17). Nettoomsättningen uppgick till 48,2 miljoner kr (33).

Ebitda-resultatet blev 10,5 miljoner kr med en ebitda-marginal på 22 procent (17). Rörelseresultatet låg på -0,8 miljoner kr (-4,8).

Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 3,6 miljoner kr (-0,2).

En positiv utveckling av BIP-försäljningen, framför allt i Europa och Mellanöstern, integrationen av Vigilenz och en framgångsrik lansering av Hydrocyn aqua på den svenska marknaden bidrog till en stark intäktsutveckling, skriver Bactiguard i rapporten.

Försäljningen av BIP-produkter uppgick till 25,4 (3,2) miljoner kr i kvartalet, vilket är i nivå med fjärde kvartalet 2019, då bolaget hade rekordhög försäljning efter stora leveranser till Kina.

Covid-19 hade motsatt effekt på licensintäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) som minskade med 20 procent till 22,1 (27,7) miljoner kr i kvartalet. Den ordinarie beläggningen på sjukhusen har varit lägre under pandemin och planerade ingrepp har skjutits på framtiden. I slutet av kvartalet började sjukvården successivt öppnas upp för att hantera den vårdskuld som bildats, bland annat i USA, skriver Bactiguard.