CORLINE BIOMEDICAL: RESULTAT EFTER SKATT -2,1 MLN KR

2021-11-25 09:02:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Corline Biomedical redovisar ett resultat efter skatt på -2,1 miljoner kronor (-2,2) med en omsättning på 1,0 miljoner kronor (0,4).

I vd-ordet påtalar Henrik Nittmar en succesiv intäktsökning för bolagets medicintekniksegment med produkten CHS.

För Renaparin, under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation, har bolaget intensifierat förberedelsearbetet kring fas 2-studien Renapair02.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 miljoner kronor (-3,4) under kvartalet med likvida medel på 42,9 miljoner kronor (7,8) vid rapportperiodens utgång.Direkt-SE