Eva Landén, vd för Corem.

Aktie Fastighetsbolaget Corem har tecknat avtal om att sälja 17 fastigheter i Stockholmsområdet till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 949 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 65 000 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av lokaler för kontor och lager. Hyresvärdet uppgår till cirka 79 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent.

”Merparten av fastigheterna ligger i Täby och Upplands-Väsby strax norr om Stockholm och fyra fastigheter är belägna söder om Stockholm i Huddinge, Botkyrka och Älvsjö”, heter det vidare.

Fastigheterna planeras att frånträdas den 24 mars 2023. Corems B-aktie steg 3,7 i torsdagens handel.