COREM PROPERTY: NETTORESULTATET BLEV 1.128 MLN KR 2 KV

2021-07-19 15:45:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Corems hyresintäkter uppgick till 378 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021 (215).

Driftöverskottet blev 275 miljoner kronor (162) och förvaltningsresultatet 149 miljoner (101).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 300 miljoner (20), och värdeförändringar på finansiella placeringar var 805 miljoner kronor (28). De orealiserade värdeförändringarna på derivat var 8 miljoner kronor (-35).

Efter skatt blev resultatet 1.128 miljoner kronor (75), vilket motsvarade 1:06 kronor per stamaktie (0:17).Direkt-SE