Corem Property höjer utdelningen

Publicerad 2018-02-19 08:14

Aktie Corem Propertys resultat efter skatt föll under det fjärde kvartalet. Men fastighetsbolaget höjer ändå utdelningen.

Corems hyresintäkter uppgick till 222 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (204).

Driftöverskottet blev 166 miljoner kronor (152) och förvaltningsresultatet uppgick till 79 miljoner (70).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 200 miljoner (201), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -1 miljoner kronor (118).

Efter skatt blev resultatet 299 miljoner kronor (413), vilket motsvarade 0:77 kronor per stamaktie (1:03).

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0:40 kronor (0:32) per stamaktie, samt 20:00 kronor (20:00) per preferensaktie, att betalas ut med 5 kronor per kvartal.