Bud Fastighetsbolaget Corem lägger ett aktiebaserat bud på Klövern värt totalt 19,5 miljarder kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Corems bud motsvarar cirka 16,50 kr per stamaktie samt 323 kr per preferensaktie i Klövern, baserat på stängningskurserna i fredags.

”Det föreslagna samgåendet av Corem och Klövern, genom att Corem förvärvar Klövern, förväntas skapa betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier. Genom samgåendet får den nya koncernen ett väl sammansatt fastighetsbestånd om 517 fastigheter till ett värde om cirka 71,5 miljarder kronor”, skriver Corem.

Corem erbjuder:

Ägarna av stamaktier i Klövern av serie A 0,883 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem för varje stamaktie av serie A i Klövern.

Ägarna av stamaktier i Klövern av serie B 0,865 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem för varje stamaktie av serie B i Klövern.

Ägarna av preferensaktier i Klövern 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Klövern. Som ett alternativt vederlag kan preferensaktieägarna i Klövern välja att erhålla 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem för varje preferensaktie i Klövern.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Corem blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Klövern.

Corem ägde vid årsskiftet 15 procent av aktierna i Klövern och var då Klöverns största ägare.

Rutger Arnhult äger cirka hälften av aktierna i Corem och han äger cirka 15 procent av aktierna i Klövern.

Även Rutger Arnhults bror, Urban Terling som via Gårdarike AB är en större ägare i både Klövern och Corem, ställer sig positiv till erbjudandet.