COPPERSTONE: SER LÄGRE KOPPARHALT, MEN ÖKNING VÄNTAS FRAMGENT-VD

2023-03-08 11:12:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources antaganden om den genomsnittliga kopparhalten i Viscaria har skruvats ned något, från 1,15 procent till 0,95 procent.

"Baserat på vad vi vet i dag från prospekteringsresultaten ser vi att den genomsnittliga halten kommit ner något. Vi kommer fortsätta prospektera under gruvans livstid och fortsätta öka fyndighetens storlek. Förväntan är att halterna går upp över tid, men baserat på det underlag vi har idag ser vi viss minskning i halterna", sade vd Henrik Anger under en webbsänd presentation på onsdagen i samband med bolagets bokslutsrapport.

Vid en jämförelse mellan de senaste prospekteringsresultaten och de som presenterades 2021, vilka också framgår av bolagets bokslutsrapport, ses också en justering för investeringsantagandet för Viscaria. Den initiala capex-guidningen ligger på 4,5-5 miljarder kronor, upp från tidigare 3,5 miljarder kronor.

Vidare går det att utläsa att initiala livslängden för Viscaria ökar till cirka 15 år, från tidigare antagande om 10 år.

Det har på onsdagsmorgonen blivit känt att Copperstone under februari mottagit ett kompletteringsförelägganden från Mark- och miljödomstolen, MMD, avseende bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Copperstone bedömer inte de efterfrågade kompletteringarna som tidskrävande och ett svar planeras skickas in till MMD nästa vecka, den 17 mars, vilket också framgick av ett pressmeddelande från bolaget.

Under rapportpresentationen sade vd Henrik Ager att MMD nyligen bytt rådman och att det därför ter sig naturligt att den nya rådmannen har ett antal frågor.

"De frågor vi fått fokuserar på produktionsvillkor, logistik, säkerhet, vatten med mera. Framför allt klargöranden /…/". Vi har inte sett att det behövts några stora nya utredningar för att svara på frågorna", uppgav Henrik Ager och fortsatte:

"Baserat på detta ser vi att förutsättningar finns där för en snabb handläggning och kungörelse av vår miljötillståndsansökan".

Nästa steg för Copperstone, efter ett eventuellt godkännande, är att planera en huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen.

Inför 2023 har Copperstone stakat ut fyra huvudsakliga fokusområden. Bland annat planeras genomförbarhetsstudien för Viscaria stå klar mot slutet av året. Ett annat fokusområde är att få till en snabb återstart av Viscaria samt att prospektera även utanför Viscariagruvan.

"Vi har undersökningstillstånd som sträcker sig i nordöstlig samt sydvästlig riktning om Viscaria och där ser vi att kopparmineraliseringar finns. Sedan gör vi också annat prospekteringsarbete i Arvidsjaur", konstaterade Henrik Ager.

Fokus kommer också ligga på finansierinsgbiten för Copperstone under året. Planen är att ha en lånefinansiering om 60 procent varav resterande finansiering, om 40 procent, hänförs eget kapital.

Strax innan 11-tiden på onsdagen var aktien ned 3,1 procent. Sedan årsskiftet är aktien dock upp drygt 17 procent.Direkt-SE