COPPERSTONE: NETTORESULTAT -9,1 MLN KR 4 KV (-4,5)

2023-03-08 07:40:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources redovisar ett nettoresultat om -9,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-4,5).

Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 640 miljoner kronor vid kvartalets slut (454).

Eget kapital vid kvartalets slut ökade med 82 procent och uppgick till 986 miljoner kronor (542).

Kassaflödet under kvartalet uppgick till 143 miljoner kronor (-45,6), till största del baserat på investeringar i kärnborrning, vattenreningsprojektet, infrastrukturprojekt "Brobyggnationen" i Viscaria, projektutveckling i Arvidsjaur samt nyemission den 21 oktober om cirka 235 miljoner kronor, framgår av bokslutet.

"Timingen för att öppna Viscaria fortsätter att se gynnsam ut. Efterfrågan på ansvarsfullt närproducerad koppar kommer öka betydligt i samband med omställningen till ett mer elektrifierat samhälle. De närmaste 10 åren bedöms den globala efterfrågan på koppar öka med cirka 45–50 procent, medan det inte finns tillräckligt med expansionsprojekt för att möta en så kraftig efterfrågeökning", skriver Henrik Ager i vd-ordet.

Utöver processen kring miljötillståndet har Copperstone under 2022 investerat "mycket" i förberedelserna inför en återstart av Viscariagruvan.

"Vi har byggt en bro för att underlätta infarten till området. I november kom resultatet från vårt storskaliga pilotprojekt för vattenrening som visade banbrytande resultat där uppemot 97–99 procent av flera metallföroreningar reduceras i det gruvvatten som nu rinner ut i närliggande vattendrag. Det innebär alltså förbättrad vattenmiljö redan innan erhållet miljötillstånd", skriver Henrik Ager.

Copperstone har i januari också påbörjat processen att söka tillstånd för markavvattning av den i dag vattenfyllda Viscariagruvan.

"Detta för att snabbare kunna tömma gruvan med hjälp av den utprovade reningstekniken och på så sätt påbörja gruvverksamheten så snart det övergripande miljötillståndet har vunnit laga kraft", uppger Copperstone-chefen.

I samband med Copperstones rapportsläpp meddelade bolaget i ett separat pressmeddelande att det under februari har mottagit ett kompletteringsförelägganden från Mark- och miljödomstolen, MMD, avseende bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Och att Copperstone avser att skicka in dessa kompletteringar den 17 mars i år.Direkt-SE