COPPERSTONE: MOTTAGIT KOMPLETTERINGSFÖRELÄGGANDEN FRÅN MMD

2023-03-08 07:25:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources har under februari mottagit ett kompletteringsförelägganden från Mark- och miljödomstolen, MMD, avseende bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Copperstone avser att skicka in dessa kompletteringar den 17 mars i år.

"Processen rör sig nu tydligt framåt med konstruktiv dialog med MMD. Vi bedömer inte de efterfrågade kompletteringarna som tidskrävande och vi planerar skicka in våra svar den 17 mars 2023. Vi hoppas därefter på ett snart besked att ansökan är komplett", kommenterar Copperstones vd Henrik Ager i pressmeddelandet.

Bakgrunden är att Copperstone den 30 mars 2022 lämnade in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Därefter har Copperstone erhållit kompletteringsbegäran från en rad remissinstanser, vilka bolaget svarade på den 7 oktober 2022. I februari 2023 har bolaget alltså erhållit kompletteringsförelägganden från MMD.Direkt-SE