COPPERSTONE: LÄMNAT IN KOMPLETTERINGAR FÖR MILJÖTILLSTÅND VISCARIA

2023-03-20 07:49:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Copperstone Resources skickade i fredags in kompletteringar som svar på de kompletteringsförelägganden som bolaget under februari erhöll från Mark- och miljödomstolen (MMD).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kompletteringarna avser bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Copperstone har även lämnat in underlag för undersökningssamråd till Länsstyrelsen och övriga berörda parter som ett första steg mot ett möjligt tillstånd för markavvattning, heter det.Direkt-SE