Bilden har inte någon koppling till innehållet i artikeln.

Aktie Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources kommer inte att kunna nå sin målsättning om att före utgången av 2022 få en bekräftelse från Mark- och miljödomstolen att ansökan för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna nu är komplett. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förseningen beror enligt bolaget inte på nya hinder som har tillkommit utan att handläggande myndighet, enligt uppgift, har haft en hög arbetsbelastning.

”Vi har fortsatt en positiv bild på att kunna erhålla en kungörelse snarast möjligt under 2023, samt att vår ansökan skall hålla en så hög klass att onödiga förseningar i tillståndsprocessen inte skall påverka vår övergripande tidsplan, att kunna leverera vårt första kopparkoncentrat i slutet på 2025”, skriver Henrik Ager, vd för Copperstone Resources i en kommentar till pressmeddelandet.