COPPERSTONE: ABG SPÅR EBITDA 1 MDR KR/ÅR VISCARIA FULL KAPACITET

2023-03-15 07:05:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) När och om Copperstone Resources Viscaria-gruva når full kapacitet väntas en årlig ebitda om cirka 1 miljarder kronor genereras med ett fritt kassaflöde om drygt 0,7 miljarder kronor från gruvan.

Det skriver ABG Sundal Collier i en uppdragsanalys publicerad den 9 mars efter att Copperstone i samband med bokslutsrapport dagen före publicerat uppdaterade finansiella antaganden om Viscaria-gruvan.

Ovanstående siffror är förutsatt ABG:s spådomar om ett kopparpris om 8.500 dollar per ton. Copperstone räknar, enligt bokslutsrapporten, med ett pris om 9.000 dollar per ton vilket var i nivå med marknadspriset på koppar under februari.

Förutsatt att allt går enligt plan för Viscaria väntas den första produktionen under 2025.

Copperstone har under februari mottagit ett kompletteringsförelägganden från Mark- och miljödomstolen, MMD, avseende bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Kompletteringarna avses skickas in den 17 mars i år.

Analyshuset ABG, som i analysen upprepar ett så kallat rimligt värde för Copperstone-aktien om 1:20-2:60 kronor, konstaterar att miljötillståndsprocessen framskridit avsevärt vilket reducerar riskbilden.

Copperstone antar numera en capex om 4,5-5,0 miljarder kronor för Viscaria, upp från tidigare 3,5 miljarder kronor. ABG konstaterar att det nya capex-antagandet var oväntat men att detta inte påverkar det rimliga värdet i dagsläget mot bakgrund av just framstegen i tillståndsprocessen för Viscaria.

Henrik Ager, vd på Copperstone, uppger i en intervju med Direkt att det högre investeringsåtagandet bottnar i två faktorer.

"Den största drivaren är att vi nu planerar för mer underjordsbrytning än vi gjorde för två år sedan (då de senaste operationella antagandena för Viscaria gjordes) vilket innebär att vi behöver bygga fler och längre tunnlar och som utgör den större delen av capex", säger han.

Den andra anledningen till det höjda investeringsantagandet stavas högre allmän inflation.

Den totala kopparproduktionen under Viscarias livstid dras samtidigt upp till 420.000 ton, från tidigare bedömning om 300.000 ton.


Innebär det antagandet att det finns totalt 420.000 ton koppar att utvinna från Viscaria, eller att det är just denna mängd som är kommersiellt gynnsam att utvinna?

"Man ska se det som att det är den mängden vi planerar att utvinna, som anses vara kommersialiserbart. Sedan kommer vi också fortsätta prospektera och har många lovande områden. Den här planen är baserad på det vi känner till i dag och vi kommer definitivt hitta mer resurser medan vi bedriver prospekteringsarbetet och därmed höja kopparhaltsantagandet över tid", säger Henrik Ager.

Den genomsnittliga kopparhalten för Viscaria spås i dagsläget ligga på 0,95 procent vilket är något mindre än det tidigare antagandet om 1,15 procent. Kopparhalten för aktiva gruvor, på global basis, ligger i snitt på 0,45 procent, enligt Henrik Ager som också konstaterar att halten för Viscaria därmed ses som hög.

Gruv- och smältbolaget Bolidens gruva Aitik, som också utvinner koppar, bryter i dagsläget koppar med en halt om 0,18-0,19 procent, framhåller Copperstone-vd:n som referens.

"Vi kommer ligga kring procenten, vilket ju är väsentligt högre", säger Henrik Ager.

Enligt det senaste operationella antagandet för Viscaria-gruvan väntas en nettovinst om 850 miljoner kronor per år. Det förutsatt ett kopparpris om 9.000 dollar per ton och en dollarkurs på 10:38 kronor.Direkt-SE