Coor tecknar nytt avtal med Equinor

2021-06-15 14:45:00

Samarbetsavtalet innebär att Coor ansvarar för att utföra och utveckla ett antal servicetjänster till Equinors medarbetare som arbetar på bolagets produktionssiter. Det inkluderar bl a lokalvård, restaurang, vaktmästeri, internservice, camps och operationellt HSEQ-arbete. Coor har knappt 200 anställda på kontraktet.

- Vi är mycket glada över att Equinor ger oss nytt förtroende. Equinor-uppdraget är ett av Nordens mest spännande och utvecklande IFM-uppdrag, och att Equinor väljer fortsätta samarbetet befäster vår starka position i både Norge och Norden i stort, kommenterar AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

Formellt sett måste Coor vänta in en överklagandefrist på ca två veckor. Upphandlingen regleras av den norska "forsyningsforskriften".Coor har också helt nyligen ingått ytterligare ett samarbetsavtal med Equinor för "housingtjänster", vilket innebär servicetjänster för de bostäder som Equinor har utstationerade anställda. Det nya avtalet löper under 16 månader med start 1 november 2021, med ett förväntat årligt värde av 40 MSEK. Equinor har möjlighet att förlänga housing-avtalet i ytterligare 12 månader. 
 

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.se eller kontakta:

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 57 70

annacarin.grandin@coor.com

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 klockan 14:45 CEST.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Cision