Coors resultat bättre än väntat

Publicerad 2016-11-10 07:59

Rapport Coor redovisar ett resultat som var bättre än väntat. Omsättningen låg dock något under förväntan.

Coor Service Management redovisar ett justerat rörelseresultat på 97 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016, jämfört med analytikernas snittestimat på 89,7 miljoner, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 1.821 miljoner kronor, jämfört med väntade 1.873 miljoner, enligt SME.

Ser hög aktivitet på nordiska marknaden

Aktiviteten på den nordiska marknaden för integrerade facility mananagement-affärer (IFM) är åter hög och Coor deltar i ett par större upphandlingar som närmar sig slutfas.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport efter att ha pekat på att det hittills i år bara upphandlats några enstaka större IFM-kontrakt.

Coors organiska tillväxt uppgick till 1 procent i det tredje kvartalet.

”Sverige visade fortsatt god tillväxt. Efter en lång period med hög tillväxt hade Norge ett kvartal med omsättning i nivå med föregående år. Danmark och Finland visade fortsatt negativ tillväxt”, skriver bolaget.