DI: Servicebolagets utdelning lockar

Publicerad 2016-03-29 08:47

Aktietips Servicebolaget Coors exponering mot Norden, bolagets låga kapitalbindning och en hög utdelningsnivå talar för aktien, menar Dagens Industri och ger rekommendationen köp.

Coors låga konjunkturkänslighet och bolagets långa kontraktsportfölj är andra faktorer på plussidan. Samtidigt flaggar DI för fortsatta försäljningar av storägaren Cinven, som äger 12 miljoner aktier.

Dessa kan å ena sidan vara kurshämmande, men samtidigt fungera som en släppt handbroms när de väl genomförts, menar DI.