COOR: ÅTERHÄMTNING AV VOLYMER, MER NORMALISERAD VOLYMMIX 2 KV

2022-07-15 07:41:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coors omsättning ökade med 22 procent under andra kvartalet och uppgick till cirka 11,3 miljarder kronor på rullande tolvmånadersbasis. Omsättningstillväxten kommer från nya affärer, förvärvade bolag och en återhämtning av de rörelsevolymer som minskade under pandemin.

Det skriver vd Annacarin Grandin i kvartalsrapporten på fredagsmorgonen.

För Coor innebär kundernas återgång till arbetsplatserna en mer normaliserad volymmix av tjänster.

"I samtliga länder ser vi att de rörliga volymerna inom fastighetsrelaterade projekt ökar, medan de covidrelaterade rörliga volymerna inom lokalvård minskar, även om efterfrågan på professionell lokalvård fortsatt är hög", skriver vd.

I de länder där Coor bedriver restaurangverksamhet ser bolaget en ökning av lunchgäster och cateringvolymer.

"Dessa förändringar bidrar till ebita-tillväxten samtidigt som marginalnivåerna normaliseras", skriver vd.

Coor ser även vissa negativa effekter från en osäker omvärld, till exempel prisökningar på material och att kunder påverkas av levensastörningar.

Den justerade ebita-marginalen uppgick under andra kvartalet till 5,8 procent, jämfört med 6,8 procent motsvarande period i fjol.

Annacarin Grandin avslutar sitt vd-ord med att uppge att pipeline av nya affärer är fortsatt god och att bolaget ser fortsatta möjligheter att genomföra värdeadderande förvärv i Norden.Direkt-SE