Consilium visar vinst

Publicerad 2007-11-20 17:06

Consiliums fokusering ger förbättrat resultat. I sin delårsrapport för det första kvartalet i år redovisar Consilium en vinst efter finansiella poster på 0,1 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med samma period förra året då bolaget visade en f

Consilium uppger att man fokuserar tillväxtsatsningarna till tre kärnområden, Brand och Gas, Navigation och Komponenter. Fokuseringen har enligt Consilium gett resultat. Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 20 procent under perioden ti