Kommentar: Köp Consilium på rekylen

Publicerad 2015-11-23 18:06

Rapport Consilium ökar fortfarande vinst och omsättning fast i långsammare takt än förut. Men fjärde kvartalet blir starkt och därmed kan rekylen efter rapporten vara ett bra köpläge.

Delårsrapporten för Consiliums första nio månader blev positiv i den meningen att omsättningen ökade med 4 procent till 348 miljoner och vinsten före skatt med 13 procent till 26 miljoner. Detta är dock betydligt mindre tillväxt än tidigare under året, vilket också aktiemarknaden tagit höjd för när kursen sjunkit tillbaka nästan 30 procent från toppnivåerna i augusti.

Men det är viktigt att komma ihåg att bolaget nu möter allt tuffare jämförelsesiffror – det gäller även orderingången som faktiskt minskade något under oktober månad. Å andra sidan redovisar rapporten att affärsområde Marine & Safety hade en orderingång under tredje kvartalet som var all-time-high. För affärsområde Fire Safety & Automation var omsättning och orderingång något lägre tredje kvartalet än året innan, vilket sägs bero på att några större order har skjutits framåt i tiden.

Detta ska dock inte skymma sikten utan Consilium kommer sannolikt att göra ett betydligt starkare sista kvartal, vilket också vd Over Hansson ger uttryck för i rapporten. Så var även fallet under fjolåret, vilket pekar på att helårsvinsten för Consilium kan hamna 50 procent högre än förra året och bli runt 130-140 miljoner.

Då har vi räknat bort 17,5 miljoner som Consilium har som en kostnad av engångskaraktär i år för att förtidsinlösen av en företagsobligation. Dessa fanns inte förra året och kommer inte igen 2016 varför kostnaden bör räknas bort för att få jämförelse mellan åren.

Privata Affärer har köpråd på Consilium sedan maj i år och aktien har stigit med över 20 procent sedan dess. Vi har också höjt riktkursen efterhand till 120 kr och det finns ingenting i den här rapporten som motsäger att aktien skulle kunna nå den nivån så småningom.

Att aktien backat så pass mycket sedan all-time-high är dock inte särskilt konstigt eftersom uppgången sedan ett år tillbaka är över 50 procent. Vinsthemtagningar i kombination med lägre tillväxttal dämpar naturligtvis köpintresset.

Men rapporten för tredje kvartalet visar dock att Consilium fortfarande är på spåret – och själva ser positivt på framtiden varför bolaget kommer presentera nya högre finansiella mål i samband med bokslutsrapporten. Kanske kommer då också en kraftigare höjning av utdelningen än vår prognos på 1,50 – årets fina vinstutveckling och bolagets starka finansiella situation kan få styrelsen att lägga fram ett mera offensivt utdelningsförslag.