Consilium rusar efter skotsk brandaffär

Publicerad 2016-04-22 12:10

Aktie Consilium köper 79 procent av aktierna i det skotska brandsäkerhetsföretaget Micropack. Consiliums aktie stiger brant på börsen.

Köpeskillingen, exklusive nettokassa, är 222 miljoner kronor. Affären finansieras med kontant betalning om 168 miljoner kronor och säljarfinansiering om 54 miljoner, vars återbetalning beror på Micropacks resultat under de närmaste fyra åren. Optionspriset för resterande drygt 20 procent av aktierna är likaså baserat på Micropacks resultat under de kommande fyra-sex åren.

Micropack utvecklar avancerade flamdetektorer och säljer kvalificerade brand- och gassäkerhetstjänster till större bolag inom olje- och gasindustrin. Bolaget redovisade för räkenskapsåret 2014/2015 en nettoomsättning om 95 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 38 miljoner.

{Chart}