Aktie Consilium säljer sitt största affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för 3 miljarder kr på skuldfri basis. Pengarna ska bland annat delas ut till ägarna i form av en extrautdelning. Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut natten mot lördagen.

Efter avdrag för extern nettoskuld kommer Consilium få cirka 2,5 miljarder kr. Affären beräknas medföra en reavinst om cirka 1.550 miljoner kr, och det motsvarar 132 kr per aktie.

Consilium var upp cirka 200 procent till 120 kr vid den inledande handeln, att jämföra med bolagets börsvärde i fredags på knappt en halv miljard kr. På fredagen stängde Consilum på 41 kr per aktie.

”Den föreslagna transaktionen möjliggör att betydande värden frigörs för Consiliums aktieägare samt, att Consilium kan fokusera på tillväxt inom kvarvarande verksamheter”, skriver bolaget.

Bolaget skriver vidare att likviden kommer att gå till att återbetala en obligation, som förfaller i mars, om 750 miljoner kr. Därutöver ska andra lån minskas med 75 miljoner kr. Dessutom ska bolaget ”säkerställa” att den kvarvarande verksamheten är väl kapitaliserad.

”Styrelsen avser även att föreslå en extra utdelning till Consiliums aktieägare som en följd av den föreslagna transaktionen. Omfattningen och formerna har ännu inte beslutats och är beroende av ett antal faktorer som ännu inte är kända”, skriver bolaget vidare.

Marine & Safety, som säljer säkerhetsprodukter på olika nischmarknader, har fler än 800 anställda. Under 2018 hade affärsområdet en nettoomsättning om 1.345 miljoner kr.

Den verksamhet som blir kvar i Consilium omsätter cirka 350 miljoner kr. Denna verksamhet har ”stor potential” sade bolagets vd Carl Adam Rosenblad säger till Dagens industri i helgen.

Affären, som ska godkännas på en extrastämma av stöds av Consiliums största ägare Platanen (familjen Rosenblad) med 72 procent av rösterna, väntas slutföras mars eller april 2020.