Concordia vände till vinst

Publicerad 2007-11-20 17:07

Rederiet Concordia redovisar en vinst efter finansiella poster på 68,1 miljoner kronor för årets tre första månader. Det skall jämföras med en förlust på 46,5 miljoner kronor under motsvarande tre månader förra året.

Enligt Concordia har fraktmarknaden stärkts under kvartalet. Den underliggande efterfrågan på stortanktransporter stark, men osäkerheten kring Iraksituationen och SARS-viruset påverkar negativt.

Omsättningen ökade från 204,4 miljoner kr